Velkommen

LOLLANDSFONDEN er en af Danmarks større fonde med ca. 7 mio. kr. i fondsmidler.

Fonden uddeler hvert år af sine renteindtægter større eller mindre beløb til en lang række institutioner, foreninger og organisationer på Lolland. Uddelingerne sker enten efter ansøgning eller på fondsbestyrelsens initiativ