Uddelingspolitik

Når LOLLANDSFONDENs historie omtales, er det af værdi at se på de kriterier, som fonden har lagt til grund for sine donationer. Det skal erindres, at “Almennyttige og velgørende formål” kan forstås på mange måder.

Ved en gennemgang af fondens donationer siden 1842 kan en række fællestræk fremhæves. Fondsbestyrelsen har altid vurderet de almennyttige og velgørende formål ud fra samtidens udvikling og behov. Som eksempel på samtidens behov kan nævnes, at fonde i 1861 indkøbte fire forladergeværer som start på en skytteforening i Nakskov. Ingen personer følte sig trods krigstrommernes lyd over Nordeuropa tilskyndet til at stifte skytteforeningen, før fonden købte geværerne. Her vurderede fonden, at det i høj grad tjente almenvældet, at Nakskovs borgere oprustede sig til den krig, som så brød ud i 1864.

Et andet eksempel er den store økonomiske hjælp, der kom fra LOLLANDSFONDEN til ofrene for stormflodskatastrofen på Lollands syd- og vestkyst i 1872.

Fonden har ligeledes ud fra almennyttige formål ydet særlig økonomisk støtte til chr. X-statuen i Nakskov, Kunstmuseet i Maribo, beplantning og kanalopgravning i Rødby Fjord samt køb og stiftelse af Reventlowmuseet med tilhørende park. I 1995 er der ydet tilskud til plejehjemmet “Søndersøhjemmet” i Maribo til etablering af et snuzelhus, i 1996 blev der ydet 100.000 kr. til at starte Lollands-dagene og i 1997 indstiftedes “Den Lollandske Kulturpris” på 50.000 kr.

På velgørenhedssiden har der fra fondens start været et klart formål i at hjælpe de absolut fattigste i landsdelen. Det er sket gennem økonomisk støtte via de enkelte sogne på Lolland, som foretog uddelingen til de enkelte fattige familier. Denne velgørenhed er med velfærdssamfundet fra 1960`erne i stedet blevet anvendt til at støtte sportsforeninger over alt på Lolland – ikke kun med årlige beløb, men også i forbindelse med særlige aktiviteter. Bl.a. har Nysted Boldklub, Sakskøbing Roklub og Nakskov Roklub fået ekstraordinære tilskud til klubhusbyggeri, indkøb af både og redningsveste.

Fonden uddeler ikke stipendier til enkeltpersoner.

Ansøgningsskemaer til Lollandsfonden udleveres i  Danske Bank Maribo eller kan downloades under fanen “ansøg” her på hjemmesiden.

Ansøgningsfristen udløber 1. september, hvor skemaerne skal være indleveret/sendt til  Danske Bank Maribo, bilagt regnskab.