Bestyrelse

Formand
Niels Bjerregaard

Næstformand
Direktør Gert Meyer Madsen

Bestyrelsesmedlemmer

Turistchef Lise Simon Jørgensen
Filialdirektør Thomas Pedersen – Danske Bank Maribo
Elektromekaniker Jan Gleie
Sportshandler Jan Petersen
lærer Pernille Steffensen                                                                                             overlærer Almar Møller                                                                                                         adv John Sørensen                                                                                                 Henriette Klement